logo

Nieuws
Welkom op de site van het Postzegelparadijs. Op deze site vindt u allerlei postzegels van met name Nederland, de Nederlandse Gebieden, Duitsland en Oostenrijk. Ook de andere Europese gebieden zijn vertegenwoordigd.

De afgelopen tijd is gewerkt op de site toekomst-proof te maken. Het SSL certificaat is geinstalleerd en werkt: U herkent dat u met Het Postzegelparadijs te doen heeft aan het groene slotje. Uw gegevens worden gecodeerd verstuurd. Net zo veilig !

Verder is de layout van de site iets veranderd en worden nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd die het gebruik zullen vergemakkelijken. Ook zal een lijst met artikelen en aanvullende informatie gaan verschijnen. Dat zorgt ervoor dat de site interessant blijft.

Zowel de shop als in de veiling zijn de prijzen bewust laag gehouden, om deze leuke hobby voor iedereen betaalbaar te houden. Zegels, series en partijtjes worden in diverse prijsklassen aangeboden, maar die is hoe dan ook scherp.

Het Postzegelparadijs is een initiatief om de filatelie weer een beetje uit het slob te trekken en het verzamelen van postzegels voor iedereen leuk te houden. Alles bij elkaar kopen is geen kunst, het gaat erom een leuke collectie op te zetten met onderwerpen of eigenschappen die andere verzamelingen nog niet hebben. Zo kan je specialiseen op kleur, waarde, tanding, papiersoort, watermerk, stempels, valsificaties, fiscale zegels, of, wat mijzelf betreft een archief van enveloppen met dezelfde achternaam. In de eerste jaren is die verzameling zeer beperkt gebleven, maar die verzameling bestaat nu uit stukken die veelal voor enkele tientjes te koop zijn, maar een schitterend geheel begint te vormen met brieven uit Nederland, Frankrijk, Trieste, België, Italië en Duitsland, allen aan hetzelfde adres. De verzameling komt ook nog online, zodra ik er de tijd voor heb.

Mocht u brieven uit de periode 1860-1880 met als afzender of geadresseerde de firma Engelhardt (de "d" is uit de naam verdwenen), neem dan contact op. Ik wil het item graag van u overnemen, en als dat niet mogelijk is, als scan opnemen.

Elke maand worden meer dan 100-500 kavels toegevoegd, zowel in de veiling als in de shop. Getracht wordt eens per maand een veilinkje te organiseren. Daardoor wisselen de aangeboden zegels snel van eigenaar en is het de moeite waard regelmatig te bekijken of er nog wat leuk tussen zit. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief, dan krijgt u op gezette tijden informatie over de aangeboden kavels. Afmelden kan altijd en zonder problemen.

Kalender
Veiling 186: 08-10-2018 t/m 21-10-2018 21:00 AFGELOPEN
postzegelplaatjes